AIKI FIT

Zawody sprawnościowe AIKI FIT czyli sprawdź się !
 
Cel imprezy :
  • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
  • kształtowanie sprawności motorycznej na torze przeszkód
  • kształtowanie zwinności, skoczności, wytrzymałości i siły
  • samokontrola i samoocena podczas zawodów
     
  • W ramach startu w zawodach startujący otrzymuje :
  • pamiątkowy medal
  • dyplom uczestnictwa