Grudzień w Seizan Dojo


Ważniejsze wydarzenia w grudniu. 3 - 4.12.2016 -  Kashima no Tachi – Fudoshin Dojo, Lipsk (DE) 15.12.2016 -  Egzamin , SP nr 7, Sudecka 53, godz.18.15 grupa młodsza, godz.19.15 grupa starsza 28–31.12.2016 – 20 lecie Fudoshin Dojo, Lipsk (DE) 28.12 – seminarium klubowe prowadzone przez wszystkie ”Hakamy” z Seizan Dojo.…