Aiki Jo program

Jo Kamae (pozycje z Jo w poz. stojącej):
 Migi (prawa)
 Hidari (lewa)
 Tsuki No Kamae ( pozycja podczas pchnięcia)
 Ken No Kamae (pozycja podczas „cięcia”)

Suburi Jo (kij)- podstawowe ruchy
1)Choku zuki
2)Kaeshi zuki
3)Ushiro zuki
4)Zukigedan gaeshi
5)Zuki menuchi
6)Menuchi
7)Renzoku uchikomi
8)Menuchi ushiro zuki
9)Gyaku yokomen ushiro zuki
10)Menuchi gedan gaeshi
11)Katate gedan gaeshi
12)Toma katateuchi
13)Katatehachi no gi gaeshi
14)Hasso gaeshi uchi
15)Hasso gaeshi zuki
16)Hasso gaeshi uschiro zuki
17)Hasso gaeshi ushiro uchi
18)Hasso gaeshi ushiro barai
19)Hidari nagare gaeshi uchi
20)Migi nagare gaeshi zuki

Jo Kata:
 San Ju Ichi No Jo Kata (31)
 Ju San No Jo Kata (13)
 San Ju Ichi No Kumi jo awase (kata 31 z atakującym)
 Ju San No jo awase (kata 13 z atakującym)
 
Happo no tsuki (pchnięcia w 8 kierunkach)
 
Jo tori
 
Jo nage
 
Kumijo (10 kumi jo) –  Jo kontra Jo
i to nie wszystko…