Aiki Ken program

Aiki Ken – miecz w aikido

Gamae/kamae – pozycje z mieczem:

Seigan (środkowa)
Jodan hasso(pozycja górna, miecz po prawej stronie głowy, prawa noga wykroczna)
Kami hasso ( pozycja górna, miecz nad głową, ostrze skierowane w górę, lewa noga wykroczna)
Shimo hasso ( pozycja środkowa lub dolna, miecz na biodrze po prawej str., lewa noga wykroczna)

Suburi – podstawowe cięcia i pchnięcia:
Shomen – cięcie proste z góry na dół – krok dostawny
Shomen z kami hasso – krok przestawny
Shomen z jodan kamae(hasso) – krok dostawny
Shomen z shimo hasso – krok przestawny
Renzoku uchikomi – 2x cięcie shomen ; renzoku – kontynuacja
Yokomen uchi – cięcie w bok głowy (lewy)
Gyaku yokomen uchi – cięcie w bok głowy(prawy); gyaku – odwrotnie, od drugiej strony
Yokomen/gyaku yokomen – na przemian 5 cięć
Tsuki – pchnięcie
Shiho giri – cięcie w 4 kierunkach
Happo giri – cięcie w 8 kierunkach

Kumi tachi – walka treningowa 6 form

1 kumi tachi :